Rejestruj konto i zweryfikuj login.gov.pl

Do góry  Poprzednia  Następna

 

Aby zweryfikować login.gov.pl należy:

1.Po wyborze rejestracji metodą login.gov.pl, następuje automatyczne przejście do okna portalu login.gov.pl.

 

wezel_kraj

 

Po wyborze tej metody klient zostanie przekierowany na portal login.gov.pl. Dalej należy postępować zgodnie z zasadami obsługi login.gov.pl.

 
2. Po uwierzytelnieniu się klient zostanie przekierowany do portalu praca.gov.pl, gdzie następuje automatyczne uruchomienie formularza rejestracji nowego konta zweryfikowanego.
 
Dane osobowe, które zostały na formularzu zasilone danymi z login.gov.pl, są wyszarzone (nieedytowalne).

 

wezel_kraj0

 

W sekcji Dane kontaktowe należy podać adres e-mail oraz telefon (opcjonalnie).
W sekcji Dane konta należy uzupełnić pola: login oraz ustawić hasło, a w sekcji Inne informacje wskazać rolę w jakiej konto będzie używane. Można zaznaczyć więcej niż jedną rolę.

 

Przed naciśnięciem przycisku "Zatwierdź" należy przeczytać Regulamin korzystania z www.praca.gov.pl i potwierdzić jego akceptację.

Przycisk "Zatwierdź" uruchamia proces rejestracji i weryfikacji konta.

 

Po założeniu konta przez login.gov.pl zostanie wyświetlony komunikat:

 

wezel_kraj2

 

Od tego momentu można się już zalogować i korzystać z usług oraz zasobów oferowanych przez moduł praca.gov.pl.