Rejestruj konto i zweryfikuj kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Do góry  Poprzednia  Następna

 

warning Aby korzystać z certyfikatu kwalifikowanego w praca.gov.pl,  certyfikat musi być wydany w kraju Unii Europejskiej. Sam certyfikat musi mieć zapisane dane identyfikacyjne osoby „PNO”, kraj wydania i wartość np.: PNODE-12345678901. Informacje o tym, że certyfikat musi zawierać PNO przekazuje się wydawcy certyfikatu podczas jego zamawiania.

 

Aby zweryfikować konto kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy podjąć następujące kroki:

1.Po wybraniu opcji rejestracji za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego użytkownik proszony jest o podpisanie poniższego oświadczenia.

 

RIU_003

 

Treść podpisywanego oświadczenia można zobaczyć wybierając przycisk "Wyświetl treść podpisywanego oświadczenia". Poniżej umieszczono podgląd oświadczenia.

 

RIU_004

 

W oknie Rejestracja certyfikatem kwalifikowanym należy nacisnąć przycisk "Podpisz oświadczenie".

Jeżeli klient ma zainstalowaną i uruchomioną aplikację SimpySign, to uruchomi się wewnętrzny moduł podpisu elektronicznego z prośbą o podanie hasła:

 

RIU_005_0

 

Jeśli klient nie posiada podpisu SimplySign powinien kliknąć "Anuluj" lub zamknąć okno.

 

Następnie po wpisaniu hasła i kliknięciu przycisku "Ok" / po kliknięciu "Anuluj" lub zamknięciu powyższego okna / jeżeli klient nie posiada aplikacji SimpySign wyświetli się:

 

RIU_005_01

 

Po kliknięciu "Podpisz" uruchomi się wewnętrzny moduł podpisu elektronicznego z prośbą o podanie kodu PIN.

 

RIU_005

 

2.Po poprawnym podpisaniu następuje automatyczne uruchomienie formularza rejestracji nowego konta zweryfikowanego.

 

Dane osobowe, które zostały na formularzu zasilone danymi z certyfikatu, są wyszarzone (nieedytowalne).

 

RIU_006

 

3.W sekcji dotyczącej danych kontaktowych należy podać adres e-mail oraz telefon (opcjonalnie).

 

RIU_007.1

 

W sekcji Dane konta należy uzupełnić pola: login oraz ustawić hasło, a w sekcji Inne informacje wskazać rolę w jakiej konto będzie używane. Można zaznaczyć więcej niż jedną rolę.

 

Przed naciśnięciem przycisku "Zatwierdź" należy przeczytać Regulamin korzystania z www.praca.gov.pl i potwierdzić jego akceptację.

Przycisk "Zatwierdź" uruchamia proces rejestracji i weryfikacji konta.

 

Od tego momentu można się już zalogować i korzystać z usług oraz zasobów oferowanych przez moduł praca.gov.pl.